U bent hier: Home CI in het AMC Revalidatie traject

Revalidatie traject

Het revalidatietraject omvat het steeds preciezer afstellen van de CI en het intensief oefenen met de CI. Revalidatie is essentieel voor het laten slagen van de CI.

Vier tot zes weken na de operatie is de operatiewond meestal zo goed genezen dat het uitwendige gedeelte van het CI, de spraakprocessor, kan worden aangesloten. Vervolgens start de hoorrevalidatie met het CI, wat een intensieve energievragende periode is. 

Volwassenen/jongeren

Eerste aansluiting van de CI

Vier zot zes weken na de operatie wordt de processor voor het eerst aangesloten. De CI-gebruiker komt daarvoor mét oefenpartner een ochtend of een middag naar het Audiologisch Centrum van het AMC. Tijdens deze eerste afregeling zoekt de audioloog per elektrode naar het stroomniveau dat nodig is om iets te kunnen horen. Vervolgens wordt voor elke elektrode het maximale stroomniveau ingesteld. Daarna wordt de processor voor het eerst aangezet, zodat de CI-gebruiker de geluiden in de kamer voor het eerst kan horen. Voor veel mensen is dit een emotioneel moment. De geluiden via een CI klinken anders dan slechthorende volwassenen gewend zijn van gewone hoortoestellen. Geluiden via een CI klinken ook anders dan volwassenen zich kunnen herinneren uit de periode waarin ze die geluiden beter of goed konden horen. Een CI maakt iemand niet goedhorend!

Na de eerste afregeling probeert de CI-gebruiker het apparaat voor het eerst uit, waarna de audioloog en de logopedist graag horen wat de ervaringen zijn. Eventueel wordt de afregeling nog wat aangepast. Vervolgens geven de audioloog en de logopedist adviezen voor de komende dagen, waarna de CI-gebruiker met het apparaat naar huis gaat.

Start van de hoortraining

Na enkele dagen komt de CI-gebruiker voor een tweede revalidatiebezoek naar ons centrum. De audioloog past de afregeling aan en de logopedist probeert met de CI-gebruiker uit wat op dat moment de mogelijkheden zijn voor het horen van omgevingsgeluiden en het verstaan van spraak. Hiermee wordt de uitgangssituatie voor de hoortraining bepaald.

De eerste vier weken van de revalidatie komt de CI-gebruiker met zijn/haar oefenpartner twee keer per week naar ons centrum om de processor af te stellen en om te trainen. De hoorrevalidatie met het CI is een intensieve periode, omdat de afregeling van het CI vaak moet worden aangepast en de CI-gebruiker opnieuw moet leren om klanken en geluiden van elkaar te onderscheiden en te interpreteren. 

Controles

Na vier weken wordt de hoortraining afgebouwd, rekening houdend met de persoonlijke vorderingen. De meest intensieve periode van hoorrevalidatie duurt ongeveer drie maanden. Na een half jaar komt de CI-gebruiker terug voor controle bij de audioloog en de logopedist. Daarna vinden de controles jaarlijks plaats.

De oefenpartner

De oefenpartner speelt binnen de hoortraining een zeer belangrijke rol. Tijdens de bezoeken aan ons centrum laat de logopedist aan de CI-gebruiker en zijn/haar oefenpartner zien hoe er thuis geoefend zou moeten worden. Aan de oefenpartner wordt gevraagd om dagelijks met de CI-gebruiker te oefenen met behulp van de opdrachten die de logopedist meegeeft tijdens de revalidatie. Daarnaast speelt de oefenpartner een belangrijke rol in het benoemen van geluiden die er in de omgeving zijn, zodat de CI-gebruiker daar alert op wordt gemaakt en de geluiden kan leren herkennen. De oefenpartner observeert wat de vooruitgang is in het dagelijkse leven en kan aan de logopedist aangeven wat nog moeilijk is. Deze informatie is belangrijk voor de logopedist om de hoortraining goed af te kunnen stemmen. De oefenpartner hoeft niet de levenspartner van de CI-gebruiker te zijn.

De hoortraining duurt ongeveer anderhalf uur per bezoek. Het uiteindelijke resultaat met het CI is voor iedereen verschillend. Het doel van de hoorrevalidatie is een zo goed en ontspannen mogelijk spraakverstaan te verkrijgen.

De hoortraining kan bestaan uit het onderscheiden van geluiden, oefeningen op klank-, woord- en zinsniveau, en het goed leren verstaan tijdens een gesprek. Daarnaast wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn in het voeren van een gesprek via de telefoon. Het oefenen gebeurt vaak zonder lipbeeld. 

Begeleiding

Tijdens de revalidatieperiode krijgt een CI-gebruiker een gesprek met de maatschappelijk werker van ons team. Het gebruik van een CI heeft veel invloed op het dagelijkse leven. Het kan zijn dat er veel emoties loskomen doordat iemand na jaren van slechthorendheid weer geluiden kan horen. In familie-, vrienden- of werkkring kunnen het contact en de onderlinge verhoudingen veranderen doordat de CI-gebruiker beter gaat horen. De CI-gebruiker zal hier zijn/haar weg in moeten vinden, maar ook mensen uit zijn/haar omgeving moeten wennen aan deze veranderingen. Hierover praten met de maatschappelijk werker kan prettig en zinvol zijn. Daarnaast kan de maatschappelijk werker een rol vervullen in het geven van informatie aan de werkgever van een CI-gebruiker.

Jonge kinderen

Eerste aansluiting van de CI en start van de hoortraining

Vier zot zes weken na de operatie wordt de processor voor het eerst aangesloten. Ouders en kind komen daarvoor naar het Audiologisch Centrum van het AMC. Tijdens deze eerste afregeling zoekt de audioloog per elektrode naar het stroomniveau dat nodig is om iets te kunnen horen. Vervolgens wordt voor elke elektrode het maximale stroomniveau ingesteld. Daarna wordt de processor voor het eerst aangezet, zodat het kind voor het eerst de geluiden in de kamer voor het eerst kan gaan waarnemen. 

De afregelingen in de intensieve fase duren ongeveer anderhalf uur per bezoek. Tijdens deze afspraken is er een intensieve samenwerking tussen logopedist en audioloog. Bij jonge kinderen gaat de vordering langzaam en kan het soms maanden duren voordat er een duidelijke reacties zijn op het geluid. Na CI plaatsing duurt het ongeveer een jaar voordat het kind zijn eerste woordje kan gaan zeggen.

Ouders krijgen op het AC en thuis intensieve begeleiding om te leren hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden en ondersteunen in dit proces van het leren horen en verstaan. De logopediste komt op huisbezoek om u en uw kind training te geven en wordt hierbij ondersteund door gezinsbegeleiding. 

Een CI blijft een hulpmiddel. Als uw kind bilateraal geimplanteerd is en de CI- processor gaat af bijvoorbeeld s'avonds voor het slapen gaan of tijdens het zwemmen, dan functioneert uw kind als een doof kind. Wij adviseren het gebruik van (ondersteunende) gebaren om de taalontwikkeling te stimuleren en om met uw kind te kunnen communiceren in situaties als het zijn of haar CI niet draagt .

Controles

Kinderen blijven in principe hun leven lang onder controle, hoewel de frequentie van de controlebezoeken afneemt naarmate het kind ouder wordt.