U bent hier: Home Meer info

Meer info

Zoekt u meer informatie over CI's? Misschien vindt u hier wat u zoekt.
Folders van het CI team van het AMC
Folders en brochures die u kunt downloaden en printen.
FENAC - Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
De FENAC is de brancheorganisatie van de Nederlandse Audiologische Centra. De FENAC speelt een belangrijke rol in het kwaliteitsbeleid van het CI-team AMC.
NSDSK - Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
De NSDSK biedt een uitgebreid pakket van zorg, advies en begeleiding bij gehoorproblemen en bij ernstige spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. De NSDSK is een belangrijke partner van het CI-team van het AMC.
OPCI - Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie
OPCI heeft tot doel de belangen te behartigen van mensen met een cochleair implantaat (CI) en van hen die een CI overwegen. Ook ouders van kinderen met een CI behoren tot de doelgroep. OPCI heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.