U bent hier: Home Verwijzing

Informatie voor verwijzers

Wanneer is het zinvol om iemand naar het AMC te verwijzen voor een CI?

Kaart voor verwijzers

Onderstaande informatie treft u ook aan op een handzaam kaartje op borstzakformaat.
Thumbnail verwijzerskaart CI.png
U kunt één of meer exemplaren aanvragen bij het secretariaat van het CI-team, maar het bestand downloaden kan natuurlijk ook.

Indicaties

Spoedverwijzing alle leeftijden

 • Doofheid t.g.v. acute meningitis (cave ossificatie van cochlea)
 • Plotsdoofheid
 • Snel progressief gehoorverlies

Baby’s en kinderen tot ca. 7 jaar

 • Ernstige slechthorendheid
 • Revalidatie met hoortoestellen wordt als onvoldoende beoordeeld
 • Taal/spraakontwikkeling komt (ondanks revalidatie) niet goed op gang

In het AMC is het gebruikelijk om bij jonge dove kinderen twee CI’s te plaatsen.

Een meervoudige handicap is geen contra-indicatie.

Volwassenen en kinderen vanaf ca. 7 jaar

 • Spraakverstaan slechter dan 70% en/of gehoordrempels slechter dan 70 dB HL

Een meervoudige handicap is géén contra-indicatie.

Procedure na de verwijzing

Met de patiënt of de ouders wordt eerst een informatief gesprek gevoerd. Daarna wordt in een individueel selectietraject bepaald of de patiënt in aanmerking komt voor CI. Daarbij worden meegewogen: het gehoorverlies en de verwachte progressie daarvan, hoortoestelgebruik in het verleden, huidige prestaties met optimaal aangepaste hoortoestellen, communicatiehouding, verwachtingen, leerbaarheid, draagkracht en ondersteuning in naaste omgeving (ouders, familie, werk etc).

De uitkomst van het selectietraject wordt uitgebreid met de patiënt en zijn omgeving besproken. Komt de patiënt niet in aanmerking voor CI, dan worden alternatieven gezocht. Indien tot implantatie wordt besloten, gebeurt dat meestal binnen één maand.

Na de implantatie volgt een intensief revalidatietraject van een half jaar. Ten slotte wordt de CI-drager jaarlijks tenminste éénmaal voor controle opgeroepen. U ontvangt bericht van de uitkomsten van het selectie- en het revalidatietraject.

Hoe verwijzen?

Wij ontvangen de verwijzing graag per e-mail of schriftelijk, met zo mogelijk de volgende gegevens:

 • gehoorstatus (inclusief oude audiogrammen)
 • medische gegevens
 • informatie over het hoortoestelverleden
 • informatie over de manier van communiceren (gesproken taal, gebaren, schriftelijk, behoefte aan tolk bij niet-nederlandstaligen e.d.)
 • contactgegevens van ouders/partner of een andere contactpersoon

 

Neem bij twijfel gerust contact op met het CI-team voor overleg